Vzgoja rastlin

Vzgajamo rastline iz semena in sadik do končnih stadijev. Možna je tudi naročena proizvodnja določenih sort.